Добре дошли в

Компютърното ателие

Настоящият проект се оъществява благодарение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ” и е елемент от Модул „Развитие наизвънкласната и извънучилищната дейност”. 

Дори и след приключване на проектните дейности   Компютърното ателие продължава дейността си. Убедете се сами.!

Участвахме с три проекта в областния кръг на олимпиадата по ИТ . Повече информация в страницата Web дизайн!

Важно!
Участвайте във Второто регионално състезание по Информационни технологии на тема „Училището- теория на предизвикателството” в Благоевград 12-13.12.09г. с домакинство на Пето СОУ .
Повече подробности за състезанието можете да разберете като влезнете на този линк http://www.sastezanie.petosoubl.com./
Важно!Dictionary of project "My school is my home"

Важно!Участвайте в Първото регионално състезения по Информационни технологии“Джон Атанасов – по стъпките наоткривателя”. РЕГЛАМЕНТ

Основна цел:

Смислено и пълноценно ангажиране на учениците в извънкласни формиспомощта на информационните технологии, в които учителя несамонапътства, възпитава , помага за смислено оползотворяване насвободнотовреме, но и предпазва от рисковете и опасностите, идващи отбезцелноизползване на неподходящи компютърни игри и Интернет.

Конкретни цели:

  1. Организиране на извънкласни форми на работа, в които информационните технологии, историята и географията на нашата страна намират приложение.
  2. Увеличаване на интереса към училището и превантивни мерки срещу отпадането нa ученици поради безпричинни отсъствия /посещения накомпютърни клубове./
  3. Разработване на помощни средства за учебния процес иживотана училището – брошури, вестник, видеоклипове, електронни помагала и изграждане на добра Интернет-култура.

Брошура за проекта тук

Училищен екип за координиране на проекта:

  1. Дина Лозанова Кирилова
  2. Димитър Георгиев Ангов
  3. Елза Василева Булакиева
  4. Красимира Любенова Пановска