Тест Интернет
1.Винаги ли Интернет адреса започва с www ?

винаги.
никога.
понякога.
само ако интернет страницата се намира на сървър извън България .


2. За какво се използват ftp сървърите

За търсене на информация в интернет
За съхранение на файлове достъпни за потребителите
За електронна поща


3.Потребител на електронна поща има следния емайл адрес: user@mail.netissat.bg. Кое е потребителското име на собственика на емайла ?

Mail
Netissat.bg
User
Bg


4. При емайл адрес от типа: user_n@netissat.bg коя част е името на домейна ?

User_n
netissat.bg
n@netissat.bg
Bg


5. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox , Opera са :

Интернет сървъри .
Защитни стени / firewall’s/
Антивирусни програми .
Програми за разглеждане на интернет страници.


6. При зареждането на някои web страници българския текст не може да се прочете /вместо него излизат странни символи / . Как най-често се решава проблема ?

Проблема не може да се реши.
Необходимо е да се използва друг браузер.
Страницата може да се разкодира със специална програма.
Може да се опита да се реши проблема променяйки кодировката в браузера от менюто View – Encoding – избор на коректния вид кодировка .


7. Ще има ли разлика в резултатите ако в google.com се търсят думите София или соФиЯ?

Да
Не


8. Кои от изброените адреси е верен ?

георги@hotmail.com
user_@gmail
user_2000@abv.bg
stefan @ mail.bg
http:://www.cnn.com


9. Какво е спам (spam) ?

Прекъсване на интернет връзката .
Настройка на web сървър .
Нежелана поща .
Очаквана поща .


10. Софтуерът, който може да се свали по Интернет безплатно и да се ползва неограничено време се нарича:

Freeware
Shareware.
Trayout .
Download.


11. Кое от изброените по-долу не е Интернет услуга ?

E-mail (елекронна поща).
World Wide Web (WWW.
Browser (Браузър) .
Chat (разговори в реално време).


12.Кое от следните твърдения описва най-добре понятието БРАУЗЪР ?

Софтуер за сваляне на файлове от Интернет .
Софтуер за изпращане на файлове по Интернет.
Софтуер за навигиране в Интернет .
Софтуер за ‘’CHAT’’ услуга .


13. Компютър, включен в интернет задължително има:

IP адрес .
Web сървър .
Кабелен модем .
Домейн име .


14. В полето BCC при работа с имейл клиент, се ползва за:

Посочване на адресите на хората, до които изпращате копие на писмото без останалите получатели да ги виждат при получаването му..
Съдържа адреса на получателя / получателите .
Съдържа адресите на тези, до които изпращате копие от писмото .
Не е свързано с електронната поща.


15. Буквите FW пред темата / subject / на имейла означават, че съобщението е:

Много важно
Изпратено е освен на вас и на други потребители
Съобщението съдържа вирус .
Препратено


16. Локална мрежа (LAN - Local Area Network) е: ?

Мрежа, свързваща основни възли в Интернет
Мрежа, свързваща работни станции, терминали и други устройства в широка географска област с регионален, национален и международен мащаб
Мрежа, свързваща работни станции, терминали и други устройства в ограничена площ (етаж, сграда, комплекс от сгради)


17. Bookmarks / Favorites служат за :

Отбелязване на Интернет страница, за да можем да я намерим лесно по-късно
Отбелязване до къде сме стигнали, когато четем даден текст
Отбелязване текстовете, които сме прочели
Запазване на извадки от даден текст


18. Коя е най-популярната световна Интернет търсачка ?

altavisa.com
yahoo.com
google.com
hotmail.com


19. Какво трябва да напишем в търсачката на google, за да разберем какво означава някое съкращение (например HTML) ?

whatis:HTML .
describe:HTML .
define:HTML .
google няма такава функция .


20. Кой от посочените протоколи в Интернет не допуска закъснение при повторно пренасяне на загубени пакети?

Transsmision Control Protocol
User datagram protocol
Real-time protocol
File Transfer Protocol


 

 

    © Сандански 2009, разрaботила Дина Кирилова