Тест ИТ 10 клас

 1. Графичния потребителски интерфейс е свързан с използването на
  приложения
  команди
  прозорци
  инструкции
 2. Диалогът при графичния потребителски интерфейс се води с помощта на:
 3. програмни прозорци
  прозорци за съобщения
  диалогови прозорци
  помощни прозорци
 4. В графичния потребителски интерфейс менюто, което се появява при щракане на десен бутон с мишката се нарича: :
 5. контекстно меню
  помощно меню
  падащо меню
  системно меню
 6. Действието, при което се увеличава размерът на прозореца на програма, така че да заемe целия екран на монитора се нарича : :
 7. минимизиране
  максимизиране
  възстановяване
  затваряне
 8. Заглавната ивица на прозореца на програма в графичния потребителски интерфейс не служи за:
 9. работа с програмата
  управление на прозореца
  промяна размера на прозореца
  получаване на информация
 10. Една папка, намираща се на твърд диск може да съдържа
 11. битове и байтове
  папки и файлове
  сектори и пътечки
  дялове и полета
 12. Кои от посочените символи немогат да бъдат имена на дискова памет:
 13. А
  X
  Z
  Л
 14. При копиране на повече от един на файл, потребителя трябва да:
 15. да ги копира едни по един
  да ги премести в Recycle Bin и тогава копира
  да ги избере и тогава копира
  да ги посочва и тогава копира
 16. Иконата препратка съдържа информация:
 17. за работа с файла
  за свойствата на файла
  за спесификацията на файла
  за преместване на файла
 18. Физическото изтриване на файл е:
 19. изтриването му в Windows Explorer
  изтриването му в Recycle Bin
  преместването му в Recycle Bin
  изтриването му в Windows Explorer
 20. Дефрегментиранто на диска е свързано с:
 21. преподреждане на програмите и данните
  сканиране на диска
  освобождаване на свободно място
  архивиране на файлове


    


    ©        Сандански 2009 разработила Кирилова